การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

15 กุมภาพันธ์ 2565 13:44

โรงเรียนทับทองได้จัดให้มี “การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โดยมีการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการอพยพหนีไฟ โดยในการฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่การฟังเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปยังจุดรวมพล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร