การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3

15 กุมภาพันธ์ 2565 14:02

การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3

ทางโรงเรียนได้มีการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสอนวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยในการฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่การสอนให้นักเรียนทราบว่าหากได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วต้องทำอย่างไร ต้องเคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปจุดรวมพลที่บริเวณใด รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร