กิจกรรมคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของน้องอนุบาล

04 พฤษภาคม 2565 13:51

ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทับทองของเราได้จัด “กิจกรรมคณิตศาสตร์” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่มีหลากหลายฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก

ทั้ง Number Towers, Ice cream shape matching, นาฬิกาบอกเวลา, ผลลัพธ์ของดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากการเรียนออนไลน์ทำให้เด็กๆ อยู่แต่กับหน้าจอ ไม่ได้พบเจอหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นมากนัก ซึ่งอาจทำให้ทักษะต่างๆ ขาดหายไป โรงเรียนจึงอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะเหล่านี้ ทั้งทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ในแต่ละกิจกรรม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ที่สุด

#กิจกรรมคณิตศาสตร์

#กิจกรรมพัฒนาทักษะ

#คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

#21stCenturySkill

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ระเบี…

04 พฤษภาคม 2565 15:58

Guara…

04 พฤษภาคม 2565 15:44

กิจกร…

04 พฤษภาคม 2565 15:39

กิจกร…

04 พฤษภาคม 2565 14:03

กิจกร…

04 พฤษภาคม 2565 13:51

ภาพบร…

04 พฤษภาคม 2565 11:16

พันธมิตร