กิจกรรมมอบรางวัล "เด็กดี มีวินัย" นักเรียนระดับอนุบาล

12 กรกฎาคม 2565 14:38

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล ที่ได้รับรางวัล “เด็กดี มีวินัย” ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้มาจากการที่นักเรียนเป็นเด็กดีและมีวินัยในตนเองอยู่เสมอ ทางโรงเรียนจึงขอมอบรางวัลนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองแบบนี้ต่อไปนะคะ

#เด็กดีมีวินัย

#ประจำเดือนมิถุนายน

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:13

พิธีถ…

04 สิงหาคม 2565 15:45

งานบุ…

18 กรกฎาคม 2565 09:53

พันธมิตร