กิจกรรมหนูน้อยปฏิบัติธรรม

18 กรกฎาคม 2565 09:50

เสริมสร้างทักษะ EF พัฒนาด้านจิตใจ และฝึกให้เด็กๆ รู้จักการเป็นผู้ให้ ไปกับกิจกรรม “หนูน้อยปฎิบัติธรรม”

เนื่องด้วยวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นี้เป็น “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม “หนูน้อยปฎิบัติธรรม” ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กๆ ในระดับอนุบาล โดยในวันที่ 5-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้พาเด็กๆ ไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติความสำคัญ และสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ณ วัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมปฏิบัติหลากหลายกิจกรรม ทั้งทำบุญตักบาตร การทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ช่วยฝึกสมาธิและทำให้จิตใจสงบ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเป็นศาสนิกชนที่ดีด้วยค่ะ

#กิจกรรมหนูน้อยปฏิบัติธรรม

#วัดเทพนิมิตต์

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:13

พิธีถ…

04 สิงหาคม 2565 15:45

งานบุ…

18 กรกฎาคม 2565 09:53

พันธมิตร