กิจกรรมอบรมการช่วยชีวิต โดยโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

17 มิถุนายน 2565 08:45

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทับทอง ได้เข้าร่วมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี โดยบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย หรือ ผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธินที่จัดการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ

#อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

#BDMSร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัย

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:13

พิธีถ…

04 สิงหาคม 2565 15:45

งานบุ…

18 กรกฎาคม 2565 09:53

พันธมิตร