กิจกรรมอบรมการช่วยชีวิต โดยโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

17 มิถุนายน 2565 08:45

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทับทอง ได้เข้าร่วมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี โดยบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย หรือ ผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธินที่จัดการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ

#อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

#BDMSร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัย

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร