กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

12 กรกฎาคม 2565 14:32

โรงเรียนทับทองได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน

สำหรับในปีการศึกษานี้ มีผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน ทั้งหมด 3 ทีมคือ 1. ทีมพลังทับทอง 2. ทีมเพื่อเธอ 3. ทีม TT Academy โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกๆ ทีมได้มีโอกาสแนะนำตัว กล่าวคำปราศรัย พร้อมชี้แจงนโยบายให้พี่ๆ น้องๆ ชั้นประถมศึกษาทุกคนรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และหลังจากที่ทุกคนได้ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ในช่วงบ่ายคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ก็ได้ทำการนับคะแนน พร้อมประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยทีมที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ “ทีมเพื่อเธอ” ค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ ขอให้เป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปนะคะ

#กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:13

พิธีถ…

04 สิงหาคม 2565 15:45

งานบุ…

18 กรกฎาคม 2565 09:53

พันธมิตร