งานบุญ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

18 กรกฎาคม 2565 09:53

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ถือเป็นโอกาสดีๆ ที่เด็กๆ จะได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเรียนรู้การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม “งานบุญ ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อพาเด็กๆ เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติ ทั้งการแห่เทียนพรรษา สวดมนต์ไหว้พระ ถวายต้นเทียน และถวายปัจจัยร่วมกันในนามนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน จำนวน 16,600 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จารีตประเพณีและวิถีปฏิบัติของชาวพุทธ ตลอดจนการบ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามให้กับเด็กๆ ทับทองทุกคน

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะ

#งานบุญถวายเทียนพรรษา

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

23 สิงหาคม 2565 10:11

บอกรั…

23 สิงหาคม 2565 10:04

โครงก…

23 สิงหาคม 2565 10:00

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

พันธมิตร