ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

10 มิถุนายน 2565 10:26

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกช่วงเวลาแห่งการเติบโตของเด็กย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่แตกต่างกัน การดูแลอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป ประเมินภาวะโภชนาการ และ ตรวจสุขภาพฟัน โดยกุมารแพทย์และทันตแพทย์ จากคณะแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

เพื่อป้องกัน คัดกรองเบื้องต้น และทราบภาวะสุขภาพร่างกายของเด็ก เพราะหากพบภาวะผิดปกติเบื้องต้นจะได้ป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดี เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรงสมวัย

#ตรวจสุขภาพนักเรียน

#ปีการศึกษา2565

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร