นักเรียนอายุ 5-11 ปี โรงเรียนทับทอง ได้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)

15 กุมภาพันธ์ 2565 13:56

โรงเรียนทับทองได้ประสานงานกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียนอายุ 5-11 ปีตามรายชื่อที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กำหนด ได้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้ร่างกายของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอที่จะป้องกันโควิด-19 ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเรียนที่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์นี้

การเข้ารับวัคซีนโควิดเป็นเพียงการป้องกันการเจ็บป่วยและช่วยลดความรุนแรงของโรคเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกคน ควรดูแลสุขภาพ สุขอนามัย รักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้รับวัคซีนฯ เป็นอย่างดี และ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) ที่ได้จัดสรรวัคซีนโควิดให้แก่นักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร