พิธีถวายพระพรชัยมงคล

04 สิงหาคม 2565 15:45

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนทับทองได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อัญจลา จารุมิลินท

ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทอง

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

#วันเฉลิมพระชนมพรรษา

#พิธีถวายพระพรชัยมงคล

#ทรงพระเจริญ

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

23 สิงหาคม 2565 10:11

บอกรั…

23 สิงหาคม 2565 10:04

โครงก…

23 สิงหาคม 2565 10:00

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

พันธมิตร