พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

20 มิถุนายน 2565 10:50

โรงเรียนทับทอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

เนื่องจากมีผลการเรียนดีเด่นสูงสุด สมกับความขยันหมั่นเพียร และความมุ่งมั่นของนักเรียน จนนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างความภาคภูมิใจทั้งกับตนเอง คุณพ่อคุณแม่ ไปจนถึงคุณครูทุกๆ ท่านที่คอยสนับสนุนดูแล อบรมสั่งสอน และเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการพัฒนาตนเองเสมอมา

ขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่น พากเพียร แบบนี้ต่อไป และขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้นะคะ

#เกียรติบัตรเรียนดี

#ทุนการศึกษา

#ปีการศึกษา2565

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:13

พิธีถ…

04 สิงหาคม 2565 15:45

งานบุ…

18 กรกฎาคม 2565 09:53

พันธมิตร