พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

07 มิถุนายน 2565 11:52

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนทับทอง และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

โดย ดร.อัญจลา จารุมิลินท (ผู้อำนวยการ) และ ครูศิริรัตน์ เลื่อนแป้น (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา) ร่วมกับ คุณอัญชลี ภู่ประเสริฐ (ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม) และ คุณประวิตย์ ศรีหนองหว้า (รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ร่วมกัน

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังเป็นการได้ Educational pave the way เตรียมปูทางเดินสู่อนาคตให้กับนักเรียน เพื่อให้เขาได้มีทางเดินที่แข็งแรง และมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง

#บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

#โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

#สาธิตPIM

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร