ภาพบรรยากาศวันปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอ.2-3 และ ชั้นป.2-6

07 มิถุนายน 2565 13:08

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นวันปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2565

ในช่วงเช้าจะเป็นการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 โดย ดร.อัญจลา จารุมิลินท (ผู้อำนวยการ) จะพูดถึงนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาเด็กให้มีความเป็น Global Citzenship โดยใช้แนวทางการพัฒนาทักษะ EF ในบริบทของ Urban Farming and Smart School จากนั้นได้พาท่านผู้ปกครองเดินชมห้องเรียนและห้องกิจกรรมใหม่ พร้อมชมการสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอนของระดับอนุบาล และให้ผู้ปกครองแยกไปตามห้องเรียนเพื่อพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นเป็นอันดับสุดท้าย

และในช่วงบ่ายจะเป็นการปฐมนิเทศของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ดร.อัญจลา จารุมิลินท (ผู้อำนวยการ) จะพูดถึงนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ มาให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยม จากนั้นจะพาผู้ปกครองเดินชมห้องเรียน และชมกิจกรรมการเรียนการสอนของระดับประถม จบด้วยการพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ🙏🏻

#ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

#ปีการศึกษา2565

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร