หน่วยการเรียนรู้ประสาทสัมผัส เรื่องเศษอาหารมีประโยชน์ต่อโลก

12 กรกฎาคม 2565 14:46

“ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า…”

เป็นคำพิจารณาอาหารที่หลายโรงเรียนให้เด็ก ๆ ท่องก่อนรับประทานอาหารในทุก ๆ วัน เพื่อ​​ปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้รู้คุณค่าของอาหาร แต่เราได้สอนพวกเค้าหรือไม่ว่า หากรับประทานอาหารไม่หมด หรือ กินทิ้งขว้างนั้น จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง? และจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร?

Urban Farming ในหน่วยการเรียนรู้ประสาทสัมผัส เรื่องเศษอาหารมีประโยชน์ต่อโลก ของนักเรียนระดับอนุบาลนี้ เราจึงสอนให้เด็กได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก “ขยะเศษอาหาร” ทั้งเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่เกิดประโยชน์ และยังส่งผลทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนจึงจัดให้มี “การเรียนรู้วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร” ตั้งแต่การสอนให้เด็ก ๆ นำขยะจากเศษอาหารที่รับประทานไม่หมดมาทำปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็น เศษข้าว เศษผัก หรือ เปลือกผลไม้ต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการผสม และการหมักปุ๋ย เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม สอนให้รู้จักเรียนรู้แบบบูรณาการ และพัฒนาทักษะต่างๆ จากการที่ให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

การสอนให้เด็กๆ รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น นอกจากจะช่วยให้รู้และเข้าใจในการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์แล้ว ยังช่วยให้พวกเค้าเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป

#ปุ๋ยอินทรีย์

#เศษอาหารมีประโยชน์ต่อโลก

#UrbanFarming

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:13

พิธีถ…

04 สิงหาคม 2565 15:45

งานบุ…

18 กรกฎาคม 2565 09:53

พันธมิตร