โรงเรียนทับทองเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ

29 ธันวาคม 2564 15:57

โรงเรียนทับทองได้เปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบเป็นวันแรก หลังจากที่ได้มีการเปิดเรียนแบบสลับวันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

โดยทางโรงเรียนยังคงเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and Seal และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ดังเดิม เพื่อให้ได้มั่นใจว่าทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัย

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:13

พิธีถ…

04 สิงหาคม 2565 15:45

งานบุ…

18 กรกฎาคม 2565 09:53

พันธมิตร