โรงเรียนทับทองเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ

29 ธันวาคม 2564 15:57

โรงเรียนทับทองได้เปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบเป็นวันแรก หลังจากที่ได้มีการเปิดเรียนแบบสลับวันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

โดยทางโรงเรียนยังคงเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and Seal และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ดังเดิม เพื่อให้ได้มั่นใจว่าทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัย

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร