แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน

21 กุมภาพันธ์ 2565 14:02

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน ล้วนเป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ”แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน” มาฝากผู้ปกครองทุกท่าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร