โครงการกินหมดลดขยะ

23 สิงหาคม 2565 10:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล “ดวงดาวแห่งการลดขยะ” จากโครงการ “กินหมดลดขยะ” ด้วยนะคะ

โดยรางวัลนี้จะคัดเลือกจากการที่เด็กๆ รับประทานอาหารและเหลือเศษอาหารน้อยที่สุด ซึ่งวัดจากการชั่งเศษอาหารที่ทานเหลือในแต่ละวัน และพอถึงช่วงปลายเดือนระดับชั้นไหนมีเศษอาหารเหลือน้อยที่สุด โรงเรียนจะประกาศเกียรติคุณและมอบดาวให้เด็กๆ นำไปประดับไว้หน้าห้องตลอดทั้งเดือนค่ะ

ขอบคุณเด็กๆ ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดประมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน และลดมลพิษทางอากาศด้วยกันนะคะ

#โครงการกินหมดลดขยะ

#ดวงดาวแห่งการลดขยะ

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

23 สิงหาคม 2565 10:11

บอกรั…

23 สิงหาคม 2565 10:04

โครงก…

23 สิงหาคม 2565 10:00

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

พันธมิตร