พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

16 มีนาคม 2565 14:46

แอดมินรวบรวมภาพบรรยากาศการไปทัศนศึกษาที่ “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 มาฝากผู้ปกครองทุกท่านค่ะเด็กๆ ได้ร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการเกษตร และสนุกไปกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติที่สอดแทรกไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการเกษตร พร้อมได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการทำเกษตรในเมือง (Urban Farming) ทั้งการทำปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชัก และการเพาะปลูก

การไปทัศนศึกษาครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนาน เพราะเด็กๆ ไม่ได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่กันมานาน แอดมินหวังว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เราจะได้ร่วมออกเดินทางเรียนรู้ด้วยกันอีกหลายๆ ที่นะคะ

#ทัศนศึกษา

#พิพิธภัณฑ์การเกษตร

#การทำเกษตรในเมือง

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

27 มิถุนายน 2565 16:40

กิจกร…

23 มิถุนายน 2565 10:37

พิธีม…

20 มิถุนายน 2565 10:50

กิจกร…

20 มิถุนายน 2565 09:09

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 09:17

กิจกร…

17 มิถุนายน 2565 08:45

พันธมิตร