กิจกรรม Urban Farming กลุ่ม Product and Marketing

04 พฤษภาคม 2565 10:47

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับกิจกรรม Urban Farming กลุ่ม Product and Marketing จัดทำ “กิจกรรมจิตสาธารณะ”

โดยการนำหน้ากากอนามัย และยาสีฟันคอลเกต ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) เเละบริษัทยาสีฟันคอลเกต ไปบริจาค ณ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

เพื่อเป็นส่วนช่วยในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือกับเด็กที่ยังมีระบบภูมิคุ้มกันไม่มากนัก และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการ “ทําประโยชน์เพื่อสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะ Global Citizenship

กิจกรรมจิตสาธารณะในครั้งนี้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่แอดมินหวังว่าเราจะสามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ และช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได้อย่างปลอดภัยนะคะ

#กิจกรรมจิตสาธารณะ

#จิตสาธารณะกับทับทอง

#UrbanFarming

#ProductAndMarketing

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

23 สิงหาคม 2565 10:11

บอกรั…

23 สิงหาคม 2565 10:04

โครงก…

23 สิงหาคม 2565 10:00

รับมอ…

17 สิงหาคม 2565 09:40

กิจกร…

17 สิงหาคม 2565 09:32

พิธีถ…

17 สิงหาคม 2565 09:30

พันธมิตร