คนเก่งทับทอง

รางวัลเกียรติบัตร (สสวท.)

แข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2554

วิชาคณิตศาสตร์

• ด.ช. ฐมนต์ นันทเสน
• ด.ช. ณภัร ภักดีรัตน์
• ด.ช. อันดามัน เขาสูง
• ด.ช. องอาจ ไพศาลเสถียรวงศ์

วิชาวิทยาศาสตร์

• ด.ญ. พิชชาพร พ่อค้า
• ด.ช. อันดามัน เขาสูง
 


 

รางวัลเกียรติบัตร (สพฐ.)

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2554

• ด.ช. อันดามัน เขาสูง
• ด.ช. องอาจ ไพศาลเสถียรวงศ์
• ด.ช. กาศิก สถิตพรบรรพต
 


 

รางวัลเกียรติบัตร (สพฐ.)

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตราฐานการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ถ้วยพระราชฐานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 -11 มี.ค. พ.ศ.2555

• ด.ญ. วริศรา ฉัตรธีรภัทร
• ด.ญ. ปานวาด สร่างคำ
 


 

รางวัลเหรียญทองแดงไอซ์ฮ๊อคกี้

เด็กเก่งของฉบับนี้ คือ ด.ช. พชร ไตรรัตน์ หรือ น้องม่อน ป.4/2 คาดว่าชื่อน้องคงย่อมาจากไดม่อน น้องม่อนเป็นนักกีฬา Ice Hokey (ไอซ์ฮ๊อคกี้) หรือฮ๊อคกี้น้าแข็ง รุ่นเล็ก คือระหว่างอายุ 5–13 ปี ในตำแหน่งผู้รักษาประตู ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมาก ทีมของน้องม่อน ชื่อทีม Sunday Junior

เมื่อวันเสาร์ที่ 21–29 มกราคม พ.ศ.2555 น้องม่อนได้ร่วมแข่งขันได้ร่วมแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวของทีมซันเดย์จูเนียร์ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพระราม 9 จนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม จากสมาคมการกีฬาฮ๊อคกี้แห่งประเทศไทย (Thai Ice Hockey Association of Thailand)

โรงเรียนทับทองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นเยาวชนคนเก่งชาวทับทอง ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาไอร์ฮ๊อคกี้ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนัก ขอเกริ่นคร่าวเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ

กีฬาไอร์ฮ๊อคกี้ เป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมบนลานน้ำแข็ง ผู้เล่นต้องสามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งพร้อมกับใช้ไม้ที่ทำจากพสาสติกชนิดแข็ง ตีลูก Puck (พัค) ที่ใช้ในการเล่นไอช์ฮีอคกี้โดยเฉพาะ โดยตีลูกพัดให้เข้าประตูฟังตรงข้าม ไอร์ฮ๊อคกี้เป็นกีฬาสำหรับลูกผู้ชาย เป็นเกมส์รุกที่รวดเร็ว ต้องใช้สมาธิสูงในการหาตำแหน่งลูก

ความอดทน ความมีวินัย และเป็นทีมเวิคร์ จึงจำเป็นมากในนักกีฬาประเภทนี้ เนื่องจากว่าเป็นกีฬาที่บาดเจ็บได้ง่าย ต้องใช้ความอดทนสูงต่ออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น กีฬานี้เป็นที่นิยมในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา
 


 

ประกวดขลุ่ยเพียงออ

โรงเรียนทับทองได้มีการส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย และเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนทองทับทอง เข้าร่วมประกวดดนตรีไทยในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทวงขลุ่ยเพียงออจำนวน 26-28 คน ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2554 ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ เป็นการประกวดครั้งแรกของนักเรียนโรงเรียนทับทอง ในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้ชื่อวงว่า “วงชยทัต” ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีวงขลุ่ยเพียงออหมู่ ที่เข้ารอบประกวดในรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 14 วง จากทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน วงชยทัตจากโรงเรียนทับทอง ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 (ลำดับที่ 5 นับจากรางวัลชนะเลิศ ) โดยมีเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งรางวัลจะมีเพียง 5 ลำดับรางวัลเท่านั้น จากรางวัลที่ได้ทำให้ครูและนักเรียนโรงเรียนทับทองมีความภาคภูมิใจในความสามารถและความพยายามในครั้งนี้