โครงงาน “พืชสมุนไพร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โครงงาน “พืชสมุนไพร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โครงงาน “พืชสมุนไพร” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.4...
โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.5...
โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.6...
กิจกรรมหนูน้อยปฎิบัติธรรม

กิจกรรมหนูน้อยปฎิบัติธรรม

โรงเรียนทับทองได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล ไปร่วมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง วัด บ้าน และโรงเรียน กับกิจกรรม “หนูน้อยปฎิบัติธรรม” เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติความสำคัญ...
กิจกรรมคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงรังสรรค์กิจกรรม คณิตศาสตร์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับหลากหลายฐานกิจกรรม ดังนี้ ระดับอนุบาล 3 ฐาน : จำนวนกับตัวเลข, ชั่ง ตวง วัด และรูปร่างพาสนุก ระดับประถม 7 ฐาน :...