สัมมนาหัวข้อ “New Normal 2 ปีมาแล้ว เรา New รึยัง?”

15 Feb. 2565 14:17

สัมมนาหัวข้อ “New Normal 2 ปีมาแล้ว เรา New รึยัง?” ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เป็นการสัมมนาที่คัดสรรมาให้ผู้ปกครองของนักเรียนทับทองโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ​​ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม) และ ดร. ปิยวลี ธนเศรษฐกร (ครูใหม่) ที่มาให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองทุกท่าน เกี่ยวกับหลักการสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็ก สอนทักษะทางสังคมและอารมณ์ให้กับเด็กๆ และการกระตุ้นการทำงานของสมองส่วน Executive Functions โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อน New Normal โลกเปลี่ยน การเรียนการสอนเปลี่ยน วิธีเลี้ยงดูเปลี่ยน

  • ทับทองเน้นการสร้างวินัยเชิงบวก และ EF เป็นพื้นฐาน
  • หลัง New Normal การปรับตัวต้องฉับพลัน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • สร้างกฏระเบียบในเรื่องของเทคนิคการสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยในยุคโควิด
  • Urban Citizenship การมีทักษะเพื่อความยั่งยืนสู่รุ่นหลัง ทับทองจึงสอนเด็กๆ ในเรื่องของ Urban Farming, Technology และ Marketing
  • ผ่านมา 2 New แล้วพ่อแม่สามารถช่วยลูกที่บ้านอย่างไรได้บ้าง?

สัมมนาหัวข้อ “New Normal 2 ปีมาแล้ว เรา New รึยัง?” ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เป็นการสัมมนาที่คัดสรรมาให้ผู้ปกครองของนักเรียนทับทองโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ​​ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม) และ ดร. ปิยวลี ธนเศรษฐกร (ครูใหม่) ที่มาให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองทุกท่าน เกี่ยวกับหลักการสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็ก สอนทักษะทางสังคมและอารมณ์ให้กับเด็กๆ และการกระตุ้นการทำงานของสมองส่วน Executive Functions โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อน New Normal โลกเปลี่ยน การเรียนการสอนเปลี่ยน วิธีเลี้ยงดูเปลี่ยน

  • ทับทองเน้นการสร้างวินัยเชิงบวก และ EF เป็นพื้นฐาน
  • หลัง New Normal การปรับตัวต้องฉับพลัน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • สร้างกฏระเบียบในเรื่องของเทคนิคการสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยในยุคโควิด
  • Urban Citizenship การมีทักษะเพื่อความยั่งยืนสู่รุ่นหลัง ทับทองจึงสอนเด็กๆ ในเรื่องของ Urban Farming, Technology และ Marketing
  • ผ่านมา 2 New แล้วพ่อแม่สามารถช่วยลูกที่บ้านอย่างไรได้บ้าง?

Partnerships