โรงเรียนทับทองเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ

29 Dec. 2564 15:58

โรงเรียนทับทองได้เปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบเป็นวันแรก หลังจากที่ได้มีการเปิดเรียนแบบสลับวันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

โดยทางโรงเรียนยังคงเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and Seal และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ดังเดิม เพื่อให้ได้มั่นใจว่าทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัย

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี

Partnerships