คุณแม่น้องบีเลิฟแชร์เรื่องราวดีๆ จากการเรียนแบบ HBL

25 Nov. 2564 14:49

หลักการสำคัญของการเรียนแบบ HBL นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับการเรียนรู้แบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว เด็กๆ ยังสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Offline Assignment หรือ งานที่คุณครูได้มอบหมายเอาไว้ ทั้งจากการอ่านหนังสือ ใบความรู้ และ การทำแบบฝึกหัดต่างๆ

อย่างในช่วงคาบ Homeroom ของชั้นอนุบาล 3 นี้ คุณครูได้มอบหมายให้เด็กๆ ฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการให้เลือกนำนิทานเรื่องโปรด มาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆ ฟัง เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การตีความ รวมไปถึงการสื่อสาร และเด็กๆ ทุกคนก็เล่านิทานได้ดีมากๆ ทั้งสนุก เพลิดเพลิน และยังได้ข้อคิดจากการอ่าน ทางโรงเรียนต้องขอชื่นชมคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ทุกคนที่ร่วมมือกันทำให้การเรียนแบบ HBL มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนทับทอง และ สนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คุณแม่น้องบีเลิฟที่มาแชร์เรื่องราวดีๆ จากการเรียนแบบ HBL นะคะ ท่านผู้ปกครองสามารถดูการเล่านิทานของเด็กๆ ในช่วง Homeroom ได้ทาง Link ที่แนบมานี้ค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=peR4DuO931s

Partnerships