โรงเรียนทับทองจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564

25 Nov. 2564 14:58

วันลอยกระทงปีนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ในแต่ละห้องเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยการให้เด็กๆ ออกแบบและทำกระทงร่วมกันตามกลุ่มแบบ Small Bubble นอกจากนี้ยังมีการให้เด็กๆ ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง พร้อมร่วมกันตอบคำถามและเสนอวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ จากประเพณีลอยกระทงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ได้รู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาวิธีที่จะสืบสานประเพณีลอยกระทงต่อไป โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Partnerships