ระเบียบโรงเรียน


วิถีชีวิต

การทักทาย: ในทุกเช้าเมื่อเด็กๆ วัยสดใสก้าวเท้าเข้ามาในประตูโรงเรียนทับทอง คำแรกที่เริ่มกล่าวทักทาย “สวัสดีค่ะ/ครับ คุณครู” พร้อมๆกับยกมือไหว้คุณครูด้วยกริยามีสัมมาคารวะ ดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อกิริยา “การไหว้” ในทุกกลุ่มผู้คนในโรงเรียนของเรา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไหว้ครู, นักเรียนไหว้ผู้ปกครอง, ครูรุ่นหลังไหว้ครูรุ่นพี่, ครูไหว้ผู้ปกครอง, ผู้ปกครองไหว้ครู, ผู้ปกครองไหว้ผู้ปกครอง, และนักเรียน(รุ่นน้อง)ไหว้นักเรียน(รุ่นพี่) ซึ่งนักเรียนจะเอ่ยวาจาทักทายพร้อมกันในช่วงเวลาเข้าแถวก่อนเคารพธงชาติว่า “น้องเคารพพี่ (รุ่นน้องก็พูดทักทายพร้อมกัน) ในแถวว่า “สวัสดีคะ/ครับพี่, พี่ๆทุกแถวก็ตอบรับว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ น้อง” ต่างก็พนมมือไหว้กันทุกคน และจบลงด้วย “ศิษย์เคารพครู” พนมมือไหว้ครูที่ดูแลอยู่ใกล้แถว คุณครูก็จะพนมมือรับไหว้พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ” ทั้งนี้รวมไปถึงบุคลากรบริการได้แก่ พี่เลี้ยง แม่ครัว พนักงานขับรถ ส่วนตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็ใช้คำ “สวัสดี” และกิริยาไหว้ เช่นกันสมกับคำว่า “ไป–ลา, มา–ไหว้” “การไหว้” จึงเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในโรงเรียนทับทอง เพราะเราปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนของเรา

การแต่งกาย

 1. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียน ดังนี้ :
  • ชุดนักเรียน สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นติดกระดุม
  • ชุดกีฬา สวมถุงเท้า และรองเท้าสีขาว
  • ชุดเสื้อโปโล กางเกง หรือกระโปรงนักเรียน สวมถุงเท้า และรองเท้านักเรียน
 2. ห้ามนักเรียนนำเงินมาโรงเรียน หรือใส่ของมีค่าต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ แหวน ฯลฯ หากสูญหายหรือชำรุดทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เวลาเรียน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ

  • ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม
  • เข้าเรียน เวลา 08.00 น.
  • เลิกเรียน อนุบาล 15.00 น. ประถม 15.30 น.

การรับนักเรียนกลับบ้าน

ทางโรงเรียนจะออก บัตรรับนักเรียน ให้กับผู้ปกครอง ที่มารับเอง และลงชื่อรับกลับทุกวัน

เครื่องใช้ที่ผู้ปกครองต้องจัดหาให้เอง

 • ผ้าเช็ดตัวขนาดของเด็ก 1 ผืน
 • ถ้วยน้ำชนิดมีหู ( Stainless Steel ) 1 ใบ
 • เครื่องเขียน สีไม้ 1 ชุด