TUBTONG SCHOOL

ข่าวสารจากโรงเรียน

undefined

เรียนท่านผู้ปกครอง


ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ไทย แด่ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ ขอให้ท่านและครอบครัวมีจิตใจที่เบิกบานและปลอดภัยทุกคนค่ะ
จากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้พวกเราทุกคนและทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเอง ที่กระทบเรามากที่สุดคือการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่ด้วยความที่โรงเรียนเป็นห่วงและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง เราจึงกำลังจัดเตรียมให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Home Base Learning ขึ้น

Home Base Learning ในที่นี้หมายถึงการจัดการเรียนการสอนโดยเด็กเรียนจากที่บ้าน ผ่าน VDO Conference และโปรแกรมต่างๆที่ครูเป็นผู้จัดเตรียม เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใกล้เคียงกับการเรียนในห้องเรียนมากที่สุด
ด้วยเป้าหมายที่จะให้เด็กๆได้เริ่มเรียนในวันเปิดเทอมปกติของเราคือวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ในเบื้องต้นนี้ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเรื่องความพร้อมในการเรียนแบบ Home Base Learning ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน นี้ด้วย
ทางโรงเรียนเข้าใจว่าขณะนี้ทุกท่านคงมีคำถามมากมายที่อยากจะขอความกระจ่างชัดจากโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
⁃ การเรียนการสอนแบบ Home Base Learning
⁃ วันเปิดปิดเทอม
⁃ การชำระค่าเทอม
⁃ ชุดนักเรียน
⁃ หนังสือเรียน
⁃ ฯลฯ

ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารในกรุ๊ปไลน์จากครูประจำชั้น ทางโรงเรียนกำลังวางแผนในการมารับหนังสือเรียน ชุดนักเรียน โดยเฉพาะกำลังวางแผนในเรื่องของการชำระค่าเทอม เพราะด้วยสถานการณ์เช่นนี้เราเข้าใจถึงผลกระทบที่หลายครอบครัวคงได้รับ แต่ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ยังคงต้องมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเงินเดือนของครูและบุคลากรของทางโรงเรียน เราจึงจะพยายามหามาตรการที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นมีผู้ปกครองหลายท่านได้กรุณาชำระค่าเทอมล่วงหน้ามาให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งจริง ๆ หากท่านใดสามารถที่จะชำระค่าเทอม ณ เวลานี้ได้ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อมาที่โรงเรียน 025612004 หรือ อีเมล์ [email protected] เพื่อสอบถามช่องทางการชำระเงิน และจำนวนเงินได้ค่ะ
สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ตลอดปีใหม่เทอญ สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

ดร.อัญจลา จารุมิลินท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทับทอง...

ประกาศจากโรงเรียนทับทอง

undefined 

ประกาศโรงเรียนทับทอง


เรื่อง มาตรการการป้องกันโรค โควิด-19 โดยวิธีการ Social Distancing

1. เวลาทำการของโรงเรียนช่วงเดือนเมษายน 2563
- วันจันทร์-ศุกร์ ห้องธุรการเปิดทำการ 09.00 - 15.00 น.
- ไม่มีบุคลากรทำงานในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6,13-15 เมษายน 2563
- งดการเรียนการสอนในเดือนเมษายน 2563
- ค่าบัตรงาน "สานสันสัมพันธ์วันทับทอง" ที่จะคืนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เลื่อนให้มารับคืน
ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563
- ขอความร่วมมือทุกท่านติดต่อกับทางโรงเรียนผ่าน 4 ช่องทางนี้
   ช่องทางการติดต่อโรงเรียน
- โทรศัพท์ 02-5612004
- แฟกซ์ 02-5612704
- Facebook ID : ทับทอง ทับทอง
- Email:[email protected]

2. การรับผลการเรียน
- ยกเลิกวันรับผลการรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในวันที่31 มีนาคม 2563 โดยให้รับสมุดรายงาน
  พร้อมหนังสือเรียนในวันเปิดเทอมพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563
- ผู้ปกครองท่านใดต้องการทราบผลการเรียนของลูกก่อนเปิดเทอม สามารถติดต่อครูประจำชั้นได้
  ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ให้มารับผลกรรียนที่โรงรียน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองมาลงชื่อรับเอกสาร
  การจบการศึกษาของนักเรียน ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น.โดยต้องผ่าน
  การคัดกรองสุขภาพตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด

  ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

         ดร. อัญจลา จารุมิลินท
ผู้อำนวยการ
หมายเหตุ: กำหนดการต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ยังคงเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศหยุดเรียนภาคฤดูร้อน

undefined

จากที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาหยุดทำการ โรงเรียนทับทองจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนซัมเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางโรงเรียนจะพิจารณาคืนให้โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ด่วน! ยกเลิกงานสานสัมพันธ์วันทับทอง

undefined

เรื่อง ยกเลิกงานสานสัมพันธ์วันทับทอง

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ด้วยภาวะที่มีการระบาดของ ไวรัส COVID19 เป็นวงที่กว้างขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตใกล้กับโรงเรียนทับทอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพแก่ส่วนรวม ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอยกเลิก งาน “สานสัมพันธ์วันทับทอง” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการ

ซึ่งในการนี้ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าบัตรและค่าดีวีดีที่ท่านได้สั่งไว้ให้เต็มจำนวน โดยท่าน ต้องนำบัตร และใบสั่งซื้อดีวีดีมารับเงินคืน ได้ที่โรงเรียนทับทองในวัน ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม หรือวันที่มารับผลสอบในระดับประถมศึกษาคือวันอังคารที่ 31 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.

ทางโรงเรียนรู้สึกเสียใจที่จำเป็นต้องดำเนินการตามนี้ ขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย

อัญจลา จารุมิลินท

อนาคตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ทับทอง

 

ที่โรงเรียนทับทอง นักเรียนทุกคนจะได้รับการสั่งสอนความรู้เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่ดี ด้วยคุณครูที่มีประสิทธิภาพในการสอน พร้อมการอบรมที่เน้นหลัก “วินัยเชิงบวก” ที่จะปลูกฝังนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้อย่างสนุก และมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนอีกด้วยค่ะ

การสอน และการฝึกฝนวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน จะทำให้พวกเขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

วินัยเชิงบวกจะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเหมือนโดนสั่ง หรือบังคับ ทำให้เขาเต็มใจที่จะทำตามกฏระเบียบ
วินัยเชิงบวกจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างพ่อแม่ และนักเรียน
วินัยเชิงบวกจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการมีระเบียบอย่างยั่งยืน
วินัยเชิงบวกจะสร้างความมั่นใจ ให้นักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทาย
การสร้างวินัยเชิงบวกช่วยให้นักเรียนรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างถูกกาลเทศะ


วินัยเชิงบวกจะส่งผลให้นักเรียน มีความฉลาดในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความฉลาดทางสังคม
โดยจะสังเกตได้ว่านักเรียน รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 
 แล้วยังสามารถรับรู้อารมณ์คนรอบข้าง พร้อมทั้งเป็นผู้ฟังที่ดี และเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร


ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนเริ่มรู้จักคิดและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครบอกหรือแนะนำ ทำให้นักเรียน
สามารถจัดการอารมณ์ และความรู้สึกของตัวเองได้อย่างสมดุล


ความฉลาดทางจิตใจ
นักเรียนจะเริ่มรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อีกทั้งยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แลัวยังมีคุณธรรมจริยธรรม

“ครู” เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กๆ

 

 

ในหนึ่งวันลูกๆ ของคุณนั้น ต้องใช้เวลาอยู่กับคุณครูมากถึง 8 ชั่วโมง ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับคุณครูไม่แพ้หลักสูตรหรือนโยบายของโรงเรียน เพราะคุณครูคือผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์รวมทั้งยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้นโรงเรียนทับทองจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมคุณครูให้มีความพร้อม ด้วยหลักการที่เคร่งครัด ดังต่อไปนี้ค่ะ

ประการที่ 1 คุณครูจะต้องมีความรู้ดี
คุณครูจะต้องเข้าใจเนื้อหาการสอนได้แตกฉาน และสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้สู่การปฎิบัติ และประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนให้เกิดความสนุก เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจเนื้อหาของการสอนจนนำไปใช้ได้จริง

 

ประการที่ 2 รักและศรัทธาในอาชีพครู
คุณครูจะต้องมีใจรักในอาชีพครู และมีจริยธรรม เข้าใจความหมายของคำว่า “ครู” อย่างท่องแท้
มีความเมตตากรุณา และเห็นคุณค่าของนักเรียน

 

ประการที่ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
คุณครูจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งกับลูกศิษย์ และผู้ปกครอง
รวมถึงยังต้องมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูท่านอื่นๆ อีกด้วย

 

ประการที่ 4 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณครูที่โรงเรียนทับทอง นอกจากจะมีความรู้เดิมที่ดีอยู่แล้ว ยังต้องได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เป็นสากลเพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้พัฒนาตนเอง และวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

ประการที่ 5 บุคลิกภาพดี
คุณครูจะต้องมีลักษณะท่าทางดี แต่งกายสะอาด ดูสุภาพเรียบร้อย และพูดจาไพเราะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

 

ประการที่ 6 พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
นอกจากเป็นคุณครูที่ดีแล้ว คุณครูยังจะต้องเป็นนักเรียนที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
พร้อมเปิดรับความคิดเห็นให้ทันยุคสมัย เรียนรู้เรื่องวิชาการ เทคโนโลยี และเครื่องมือในการสอนที่เป็นสากล

Home ← Older posts