ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ระดับประถม

 • : รับนักเรียนชาย - หญิง (ไป – กลับ จำนวนจำกัด)
 • : แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา
 • : เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

 • ใบรับรองและหลักฐานจากโรงเรียนที่เคยศึกษา
 • รูปถ่ายปัจจุบันนักเรียน
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 1. ค่าเทอม

  นโยบายยืนค่าเทอม 3 ปี และโรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงค่าเทอม อ.1 ป.1 ป.4

 2. กิจกรรมตลอดหลักสูตร

  ชำระครั้งเดียว

 3. ค่ารถโรงเรียน

  ถ้าใช้บริการ

 4. ค่าหนังสือและสมุด

  ชำระครั้งเดียวในภาคเรียนที่ 1 ทุกปี การศึกษา

 1. ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับนักเรียนในสมุดทุกครั้ง
 2. ขอให้ผู้ปกครองมารับภายในเวลา 17.00 น. เนื่องจากมีครูดูแลถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้น

การแต่งกายนักเรียนประถมต้น

ชุดนักเรียน

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำ หรือน้ำตาล หุ้มส้นติดกระดุม

ชุดกีฬา

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ (มีสีสันได้ไม่เกิน 20 % ของรองเท้า)

ชุดลูกเสือสำรอง

ผู้ชายสวมถุงเท้ายาว-รองเท้าสีกากี ผู้หญิงสวมถุงเท้าสั้น-หุ้มส้นสีดำ

การแต่งกายนักเรียนประถมปลาย

ชุดนักเรียน

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าหนังสีดำ หรือน้ำตาล หุ้มส้นติดกระดุม

ชุดกีฬา

สวมถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ (มีสีสันได้ไม่เกิน 20 % ของรองเท้า)

ชุดลูกเสือสามัญ

ผู้ชายสวมถุงเท้ายาว-รองเท้าสีกากี ผู้หญิงสวมถุงเท้าสั้น-หุ้มส้นสีดำ

อายุนักเรียนระดับประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี

พันธมิตร