Teacher of the month

Teacher of the month

ประจำเดือนสิงหาคม ได้แก่ “คุณครูจุฬาภรณ์ แสนพันดร หรือ ครูเอ๋” คุณครูที่อยู่กับโรงเรียนทับทองมานานถึง 10 ปี ปัจจุบันครูเอ๋เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มีหน้าที่สอนถึง 3 วิชาด้วยกันคือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาไทย...
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศ “กิจกรรมทัศนศึกษา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เดินศึกษาข้อมูลนิทรรศการในแต่ละชั้นได้ตามอัธยาศัย...
กิจกรรมคุณแม่คนเก่ง

กิจกรรมคุณแม่คนเก่ง

คุณครูแอดมินรวบรวมภาพบรรยากาศ “กิจกรรมคุณแม่คนเก่ง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม มาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยจะมีตัวแทนคุณแม่คนเก่งของแต่ละห้องเรียน ที่จะมามอบความสุขให้เด็กๆ...