Teacher of the month

ประจำเดือนสิงหาคม ได้แก่ “คุณครูจุฬาภรณ์ แสนพันดร หรือ ครูเอ๋” คุณครูที่อยู่กับโรงเรียนทับทองมานานถึง 10 ปี ปัจจุบันครูเอ๋เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มีหน้าที่สอนถึง 3 วิชาด้วยกันคือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยการสอนแบบเข้าใจธรรมชาติของเด็กในแต่ละวัย ครูเอ๋ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ดูเหมือนเป็นวิชาที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ด้วยเทคนิคการสอนในแบบของตัวเอง ทำให้เด็กๆ สนุกและชอบที่จะเรียนกับครูเอ๋มากเลยค่ะ
Share This