กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

บรรยากาศ “กิจกรรมทัศนศึกษา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เดินศึกษาข้อมูลนิทรรศการในแต่ละชั้นได้ตามอัธยาศัย โดยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติมีส่วนจัดแสดงในอาคารทั้งหมด 4 ชั้น จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ธรณีวิทยาของประเทศไทย ตลอดจนการนำความรู้ธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Share This