กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

01 กันยายน 2566 11:50

บรรยากาศ “กิจกรรมทัศนศึกษา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เดินศึกษาข้อมูลนิทรรศการในแต่ละชั้นได้ตามอัธยาศัย โดยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติมีส่วนจัดแสดงในอาคารทั้งหมด 4 ชั้น จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ธรณีวิทยาของประเทศไทย ตลอดจนการนำความรู้ธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

หวังว่าเด็กๆ จะได้ความรู้และความสนุกสนานจากการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นะคะ 🥰🦖

#ทัศนศึกษา

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:50

Teach…

01 กันยายน 2566 11:36

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:22

โครงก…

01 กันยายน 2566 11:14

พันธมิตร