อาคารและสถานที่อาคารและสถานที่

อาคารและสถานที่

สตูดิโอการเต้นและการแสดง

สตูดิโอสำหรับการเต้นแบ่งออกเป็น 2 ใหญ่ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีห้องแต่งตัวในตัว เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจ เปิดโอกาสให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง

ห้องปฏิบัติการ STEM

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียบพร้อม เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการคำนวณ (ศิลปะ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ปูพื้นฐานความรู้ทาง IT, animation, coding, social media และ marketing

ห้องปฏิบัติการอาหาร

ห้องปฏิบัติการอาหารที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำอาหารที่ปลอดภัย และทันสมัย เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์อาหารที่มีประโยชน์ ภายใต้คอนเซ็ป Urban Farming & Smart School

สระว่ายน้ำและโรงยิม

โรงเรียนทับทองจัดให้มีการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กๆ ระดับ อ.1 – ป.3 เช่น สอนเด็กๆ ให้สร้างความคุ้นเคยเมื่ออยู่ในน้ำ การดำน้ำ การหมุนแขนท่าฟรีสไตล์ การฝึกช่วยตัวเองเวลาตกน้ำ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการดนตรี

ห้องปฏิบัติการดนตรี เพื่อสร้างพื้นฐานทักษะทางดนตรี มีทั้งหมด 4 ห้องโดยแบ่งออกเป็นซ้อมกลุ่ม 2 ห้อง และห้องซ้อมเดี่ยว 2 ห้อง

ห้องปฏิบัติการผู้ประกอบการ

มีคาเฟ่ พร้อมบาร์น้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ สำหรับฝึกเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเปิดบริการให้กับชุมชนชาวทับทอง

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

ห้องบอล

ห้องบอล

ห้องเรียนเตรียมอนุบาล

ห้องเรียนเตรียมอนุบาล

ห้องเรียนอนุบาล

ห้องเรียนอนุบาล

ห้องเรียนประถมศึกษา

ห้องเรียนประถมศึกษา