กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2566 10:40

Mad Science ร่วมกับ True Click Life พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนทับทอง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ โดยได้รังสรรค์ฐานกิจกรรมความสนุกมากถึง 14 ฐานด้วยกัน คือ

ระดับอนุบาล 4 ฐาน : โลกของแมลง, แม่เหล็ก, ละลายเป็นอะไร และก้อนกรวดหรรษา

ระดับประถม 10 ฐาน : ปากกา 3 มิติ, แว่น VR, Smart Project of Micro : Bit, Music of Micro : Bit, Food Science ice cream, สนุกกับน้ำแข็งแห้ง, Mini Rocket, โครมาโตกราฟฟี่, ลูกปิงปองลงหลุม และสมดุลสมดุล

เด็กๆ จะได้ร่วมสนุกและร่วมการทดลองสุดเจ๋ง ที่สอดแทรกไปด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ อาจไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมยังได้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน และได้เรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

#กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:50

Teach…

01 กันยายน 2566 11:36

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:22

โครงก…

01 กันยายน 2566 11:14

พันธมิตร