กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงรังสรรค์กิจกรรม คณิตศาสตร์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับหลากหลายฐานกิจกรรม ดังนี้

ระดับอนุบาล 3 ฐาน : จำนวนกับตัวเลข, ชั่ง ตวง วัด และรูปร่างพาสนุก
ระดับประถม 7 ฐาน : คิดเลขเร็ว, บอลหรรษา, ไปให้ถึงฝัน, ลากเส้นต่อจุด, วิ่งผลัด XO, ทายใจ และตึกถล่ม
นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
Share This