กิจกรรมคณิตศาสตร์

23 สิงหาคม 2566 11:03

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงรังสรรค์กิจกรรม คณิตศาสตร์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับหลากหลายฐานกิจกรรม ดังนี้

ระดับอนุบาล 3 ฐาน : จำนวนกับตัวเลข, ชั่ง ตวง วัด และรูปร่างพาสนุก

ระดับประถม 7 ฐาน : คิดเลขเร็ว, บอลหรรษา, ไปให้ถึงฝัน, ลากเส้นต่อจุด, วิ่งผลัด XO, ทายใจ และตึกถล่ม

นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

#กิจกรรมคณิตศาสตร์

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:50

Teach…

01 กันยายน 2566 11:36

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:22

โครงก…

01 กันยายน 2566 11:14

พันธมิตร