กิจกรรมหนูน้อยปฎิบัติธรรม

โรงเรียนทับทองได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล ไปร่วมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง วัด บ้าน และโรงเรียน กับกิจกรรม “หนูน้อยปฎิบัติธรรม” เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา”

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติความสำคัญ และสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ณ วัดลาดพร้าว โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมปฏิบัติหลากหลายกิจกรรม ทั้งทำบุญตักบาตร การทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ ทั้งยังช่วยฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ พร้อมเรียนรู้การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีผ่านการปฏิบัติจริง 🙏🏻💐

Share This