กิจกรรมหนูน้อยปฎิบัติธรรม

23 สิงหาคม 2566 11:16

โรงเรียนทับทองได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล ไปร่วมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง วัด บ้าน และโรงเรียน กับกิจกรรม “หนูน้อยปฎิบัติธรรม” เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา”

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติความสำคัญ และสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ณ วัดลาดพร้าว โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมปฏิบัติหลากหลายกิจกรรม ทั้งทำบุญตักบาตร การทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ ทั้งยังช่วยฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ พร้อมเรียนรู้การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีผ่านการปฏิบัติจริง 🙏🏻💐

#กิจกรรมหนูน้อยปฏิบัติธรรม

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:50

Teach…

01 กันยายน 2566 11:36

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:22

โครงก…

01 กันยายน 2566 11:14

พันธมิตร