โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงงาน “คอสเพลย์แบบไทย”

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.6 เลือกคือ “คอสเพลย์แบบไทย” ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม ลิตเติ้ลไทย – ผลงาน “ถุงมือและเครื่องประดับ”
2. กลุ่ม รองเท้า Painting – ผลงาน “รองเท้าเพ้นท์ลายไทย”
3. กลุ่ม Disskirt – ผลงาน “กระโปรงเจ้าหญิงลายไทย”
4. กลุ่ม ประจำยามประจำใจ – ผลงาน “ปักลายประจำยามบนหมวก และประดิษฐ์มงกุฏจากกล่องนม”
5. กลุ่ม Cosplay with me – ผลงาน “Athina shirt (เสื้อของอธิน่า) ทำเป็นลวดลายไทย”
โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ร่วมกันออกแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ในทุกผลงาน ซึ่งเป็นงานที่เด็กๆ รังสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ แถมยังเป็นผลงานที่มีชิ้นเดียวบนโลกอีกด้วยนะคะ
Share This