โครงงาน “พืชสมุนไพร” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โครงงาน “พืชสมุนไพร”

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.4 เลือกคือ “พืชสมุนไพร” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม Centella Juice – โครงงาน “ใบบัวบก”
2. กลุ่ม Kaffir Lime Dish Soap – โครงงาน “มะกรูด”
3. กลุ่ม มะลิห๊อมหอม – โครงงาน “ดอกมะลิ”
4. กลุ่ม Mosquito Aroma – โครงงาน “ตะไคร้”
5. กลุ่ม ขมิ้นสครับผิวแสนวิเศษ – โครงงาน “ขมิ้น”
6. กลุ่ม Hello Aloe Vera – โครงงาน “ว่านหางจระเข้”
โดยได้ให้เด็กๆ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ และนำสมุนไพรที่สนใจมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่ได้นำมาจัดแสดง และจัดจำหน่ายภายในงานนี้โดยเฉพาะ หวังว่าผู้ปกครองทุกท่านจะชื่นชอบผลงานของเด็กๆ นะคะ👏🏻🥰
Share This