โครงงาน "พืชสมุนไพร" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

23 สิงหาคม 2566 13:05

โครงงาน “พืชสมุนไพร”

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.4 เลือกคือ “พืชสมุนไพร” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม Centella Juice – โครงงาน “ใบบัวบก”

2. กลุ่ม Kaffir Lime Dish Soap – โครงงาน “มะกรูด”

3. กลุ่ม มะลิห๊อมหอม – โครงงาน “ดอกมะลิ”

4. กลุ่ม Mosquito Aroma – โครงงาน “ตะไคร้”

5. กลุ่ม ขมิ้นสครับผิวแสนวิเศษ – โครงงาน “ขมิ้น”

6. กลุ่ม Hello Aloe Vera – โครงงาน “ว่านหางจระเข้”

โดยได้ให้เด็กๆ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ และนำสมุนไพรที่สนใจมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่ได้นำมาจัดแสดง และจัดจำหน่ายภายในงานนี้โดยเฉพาะ หวังว่าผู้ปกครองทุกท่านจะชื่นชอบผลงานของเด็กๆ นะคะ👏🏻🥰

#นิทรรศการโครงงาน

#ชั้นประถมศึกษาปีที่4

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:50

Teach…

01 กันยายน 2566 11:36

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:22

โครงก…

01 กันยายน 2566 11:14

พันธมิตร