โครงงาน "มหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

23 สิงหาคม 2566 13:16

โครงงาน “มหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ”

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำโครงงาน จะมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจที่สุดเพื่อมาจัดทำโครงงาน โดยเรื่องที่นักเรียนชั้นป.3 เลือกคือ “โครงงานมหัศจรรย์จากวัสดุธรรมชาติ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 – ผลงาน “สวนแนวตั้ง”

กลุ่ม 2 – ผลงาน “ถุงดับกลิ่นจากกากกาแฟ”

กลุ่ม 3 – ผลงาน “ชามจากกะลามะพร้าว”

กลุ่ม 4 – ผลงาน “สีผสมอาหารแบบผง”

กลุ่ม 5 – ผลงาน “วัสดุกันกระแทกจากขุยมะพร้าว”

กลุ่ม 6 – ผลงาน “เชือกกล้วยสานสร้างสรรค์”

ทุกโครงงานได้แรงบันดาลใจมาจากการศึกษา ค้นคว้า และการสังเกตวัสดุธรรมชาติรอบตัวที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เด็ก ๆ จึงได้รังสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นขึ้นมา เพื่อนำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามาต่อยอดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมยังได้พัฒนาทักษะ EF ให้แข็งแรง และทำให้รู้คุณค่าของวัสดุธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งขึ้น

#นิทรรศการโครงงาน

#ชั้นประถมศึกษาปีที่3

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:50

Teach…

01 กันยายน 2566 11:36

กิจกร…

01 กันยายน 2566 11:22

โครงก…

01 กันยายน 2566 11:14

พันธมิตร