โครงการกินหมดลดขยะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล “ดวงดาวแห่งการลดขยะ” จาก “โครงการกินหมดลดขยะ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล “ดวงดาวแห่งการลดขยะ” จาก “โครงการกินหมดลดขยะ”

โรงเรียนทับทองให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกำลังรณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะโลก เราจึงมีความตั้งใจที่ตะสอนให้เด็กๆ รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้จัดทำ “โครงการกินหมดลดขยะ” ขึ้นเพื่อคัดเลือกเด็กๆ ที่รับประทานอาหารและเหลือเศษอาหารน้อยที่สุด โดยวัดจากการชั่งเศษอาหารที่ทานเหลือในแต่ละวัน โดยระดับชั้นไหนเหลือเศษอาหารน้อยที่สุด โรงเรียนจะประกาศเกียรติคุณและมอบดาวให้เด็ก ๆ เพื่อนำไปประดับไว้หน้าห้องตลอดทั้งเดือนค่ะ

ขอบคุณเด็กๆ ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดประมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน และลดมลพิษทางอากาศด้วยกันนะคะ

#โครงการกินหมดลดขยะ

#ทับทอง

#อนุบาล

#ประถมศึกษา

#ทีมทับทอง

#โรงเรียนทับทอง

#โรงเรียนทางเลือก

#อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่ทับทอง

#TubtongSchool

#AlternativeSchool

#ExecutiveFunctions

#GlobalCitizenship

Share This