กิจกรรมวันภาษาไทยและวัฒนธรรมอาหาร 4 ภาค

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ตะหนักเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้เราได้แบ่งออกเป็น 4 ฐานด้วยกันคือ

ฐานที่ 1 : อาหารและขนมไทยภาคเหนือ (น้ำพริกอ่อง/ขนมเทียน)

ฐานที่ 2 : อาหารและขนมไทยภาคกลาง (ต้มยำกุ้ง/ขนมต้ม)

ฐานที่ 3 : อาหารและขนมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส้มตำ/ขนมหมก)

ฐานที่ 4 : อาหารและขนมไทยภาคใต้ (ข้าวยำ/ขนมโค)

โดยให้ได้เด็กๆ เข้าร่วมชมการสาธิตการทำอาหารภาคต่างๆ เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประจำภาค พร้อมร่วมชิมอาหารขึ้นชื่อจากทั้ง 4 ภาค เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม และเพิ่มพูนความรู้ ความสนใจของอาหารไทยและขนมไทย
Share This