กิจกรรมหนูน้อยปฎิบัติธรรม

กิจกรรมหนูน้อยปฎิบัติธรรม

โรงเรียนทับทองได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล ไปร่วมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง วัด บ้าน และโรงเรียน กับกิจกรรม “หนูน้อยปฎิบัติธรรม” เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติความสำคัญ...
กิจกรรมคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงรังสรรค์กิจกรรม คณิตศาสตร์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับหลากหลายฐานกิจกรรม ดังนี้ ระดับอนุบาล 3 ฐาน : จำนวนกับตัวเลข, ชั่ง ตวง วัด และรูปร่างพาสนุก ระดับประถม 7 ฐาน :...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงรังสรรค์กิจกรรม คณิตศาสตร์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับหลากหลายฐานกิจกรรม ดังนี้ ระดับอนุบาล 3 ฐาน : จำนวนกับตัวเลข, ชั่ง ตวง วัด และรูปร่างพาสนุก ระดับประถม 7 ฐาน :...
กิจกรรมวันภาษาไทยและวัฒนธรรมอาหาร 4 ภาค

กิจกรรมวันภาษาไทยและวัฒนธรรมอาหาร 4 ภาค

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ตะหนักเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้เราได้แบ่งออกเป็น 4 ฐานด้วยกันคือ...